Välkommen till Parchami Ostopati!

Osteopati är den ursprungliga formen av manuell medicin.
All osteopatisk behandling sker manuellt dvs att osteopaten använder sina händer för att balansera kroppens olika system.
Utöver det muskuloskeleta så behandlas även respiratoriska, cirkulatoriska, lymfatiska och viscerala system. Som osteopat så ser man på individen som i helhet och behandlar ur ett holistiskt perspektiv. 
Behandlingen är individanpassad och går ut på att återställa obalanser i kroppen för att optimera förutsättningar för hälsa.

"To find health should be the object of the physician. Anyone can find disease".
- A.T. Still, grundare av vetenskapen och konsten osteopati.

Kliniken har ett nära samarbete med Stockholm Pilates Center och kan då även optimera behandling med rätt form av rehabilitering.