Osteopati

Osteopati är den ursprungliga formen av manuell medicin, denna unika behandlingsform ser på patienten med ett holistisk synsätt. Där helheten är det som ska behandlas och inte endast symtomen.
Fokus ligger i att hitta hälsan för hela kroppen.

Osteopaten behandlar med förståelse av dessa grundprinciper.
-Kroppen är en helhet där alla delar påverkar varandra
-Kroppen har självläkande och självlegrerande egenskaper
-Kroppens struktur och funktion är sammankopplade

En diplomerad osteopat har genomgått minst 4.5års studier. Läs mer om utbildningen här.
Utöver kunskap inom osteopatisk medicin och teknik så besitter osteopaten djupa kunskaper om anatomi, fysiologi, patologi samt generella medicinska tillstånd. Som patient behöver du ingen remiss för konsultation.
En osteopat är tränad i att utföra grundläggande medicinsk undersökning för de kardiovaskulära, respiratoriska och neurologiska systemen.